CHUYÊN MỤC THÔNG BÁO


Thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận công chức vào làm công chức Sở Nội vụ năm 2017

Ngày 14/9/2017, Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Thông báo số 52/TB-SNV về việc kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận công chức vào làm công chức Sở Nội vụ năm 2017. BBT Website Sở đăng tải toàn văn thông báo này.

Thứ 6, 15/9/2017Tổng số: 16 | Trang: 1 trên tổng số 2 trang