,

Thi đua khen thưởng

Cụm Thi đua các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023

Từ ngày 09 đến 10/3/2023, tại tỉnh Bắc Giang, Cụm Thi đua các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc tổ chức tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Dự Hội nghị có đồng chí Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên Hội đồng TĐKT Trung ương phụ trách Cụm thi đua các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc; đại diện Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh Bắc Giang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Hòa Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Yên Bái; đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân các tỉnh tham dự.

Trong năm 2022, công tác thi đua, khen thưởng của các tỉnh trong Cụm Thi đua tiếp tục được thực hiện tốt, có nhiều đổi mới. Công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, gương người tốt, việc tốt, gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực được quan tâm đẩy mạnh. Phong trào thi đua yêu nước được tổ chức phát động phù hợp, thiết thực với từng địa phương nên đã động viên, khích lệ được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tích cực tham gia góp phần thúc đẩy phong trào thi đua phát triển đều khắp. Công tác khen thưởng đã bám sát các tiêu chuẩn quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, việc bình xét, suy tôn đề nghị các hình thức khen thưởng đảm bảo đúng quy trình, chính xác, công khai, khách quan, quan tâm khen thưởng tập thể nhỏ, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, công nhân, nông dân, người trực tiếp lao động, công tác khen thưởng thực sự trở thành động lực thúc đẩy các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện. Kết quả chấm điểm các chỉ tiêu thi đua năm 2022, tỉnh Tuyên Quang đạt 916,3 điểm; xếp thứ 2/7 tỉnh trong Cụm thi đua.

Tham luận tại Hội nghị, tỉnh Tuyên Quang đã có nhiều ý kiến tâm huyết, đề xuất thêm về hoạt động chung của Cụm thi đua, được lãnh đạo Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh đánh giá cao và đồng tình đưa vào thực hiện trong hoạt động của Cụm thi đua trong những năm tiếp theo.

Phát biểu tại chỉ đạo, đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên Hội đồng TĐKT Trung ương phụ trách Cụm thi đua các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc đã biểu dương những kết quả Cụm thi đua đạt được trong năm 2022 và đề nghị trong năm 2023 Cụm thi đua cần đổi mới phong trào thi đua phù hợp với điều kiện của từng địa phương; tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động; tổ chức các hoạt động  hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc; xây dựng hệ thống các văn bản pháp luật về thi đua, khen thưởng; thực hiện tốt Đề án tuyên truyền gương điển hình tiên tiến; nâng cao chất lượng công tác khen thưởng.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên Hội đồng TĐKT Trung ương phụ trách Cụm thi đua các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc tặng hoa chúc mừng tỉnh Bắc Kạn làm nhiệm vụ Trưởng cụm năm 2023; tỉnh Tuyên Quang làm nhiệm vụ Cụm phó năm 2023 và cảm ơn tỉnh Bắc Giang hoàn thành tốt nhiệm vụ đơn vị Trưởng cụm năm 2022.

Các đồng chí đại diện Ủy ban nhân dân các tỉnh ký kết giao ước thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023, theo chủ đề điều hành của Chính phủ “Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả” để triển khai thực hiện tại các tỉnh.

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang (đơn vị Trưởng cụm năm 2022) đã tặng Bằng khen cho 23 cá nhân có nhiều thành tích trong công tác tham mưu tổ chức hoạt động Cụm thi đua các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc năm 2022.

Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ

Tin cùng chuyên mục