Số - ký hiệu: 333/BC-SNV Ngày ban hành: 18/09/2019
Thể loại văn bản: Báo cáo Cơ quan ban hành: Sở Nội vụ
Lĩnh vực: Pháp chế
Trích yếu: Tình hình kết quả thực hiện công tác xây dựng văn bản QPPL quý III/2019
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: