Số - ký hiệu: 320/BC-SNV Ngày ban hành: 20/09/2019
Thể loại văn bản: Báo cáo Cơ quan ban hành: Sở Nội vụ
Lĩnh vực: Tổ chức, biên chế
Trích yếu: Kết quả thực hiện số 168-KH/TU, Chương trình hành động số 21-CTr/TU của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 18,19-NQ/TW 15 ngày đầu tháng 9/2019
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: