Số - ký hiệu: 06/2021/TT-BNV Ngày ban hành: 01/11/2021
Thể loại văn bản: Thông tư Cơ quan ban hành: Bộ Nội vụ
Lĩnh vực: Pháp chế
Trích yếu: Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

homeVăn bản cùng lĩnh vực
STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 154/2020/NĐ-CP Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 31/12/2020
2 82/2020/NĐ-CP Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã 15/07/2020
3 63/2020/QH14 Luật Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 18/06/2020
4 59/2020/NĐ-CP Nghị định Quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự 27/05/2020
5 32/2020/NĐ-CP Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật 05/03/2020
6 19/2020/NĐ-CP Nghị định Kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 12/02/2020
7 16/2020/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam 03/02/2020
8 346/BC-SNV Báo cáo Kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 (từ 01/10/2018 đến 30/9/2019) 02/10/2019
9 333/BC-SNV Báo cáo Tình hình kết quả thực hiện công tác xây dựng văn bản QPPL quý III/2019 18/09/2019
10 199/BC-SNV Báo cáo Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân 04/06/2019
11 180/BC-SNV Báo cáo Sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 (2014-2019) 22/05/2019
12 24/2018/QH14 Luật Luật An ninh mạng 12/06/2018
13 59/2012/NĐ-CP Nghị định Về theo dõi tình hình thi hành pháp luật 23/07/2012