Số - ký hiệu: 31/2021/QĐ-TTg Ngày ban hành: 14/10/2021
Thể loại văn bản: Quyết định Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Trích yếu: Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng dịch vụ công quốc gia
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

homeVăn bản cùng lĩnh vực
STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 3993/UBND-THVX Công văn Về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát người từ vùng có dịch đến, trở về tỉnh Tuyên Quang 17/10/2021
2 3981/UBND-THVX Công văn Về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 16/10/2021
3 3982/UBND-THVX Công văn Về việc chỉ đạo tạm thời thực hiện một số biện pháp thích ứng an toàn,linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 16/10/2021
4 1719/QĐ-TTg Quyết định Quyết định Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 14/10/2021
5 60/2021/NĐ-CP Nghị định Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập 21/06/2021
6 72/2020/QH14 Luật Luật Bảo vệ môi trường 2020 17/11/2020
7 71/2020/QH14 Luật Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) sửa đổi 2020 16/11/2020
8 68/2020/QH14 Luật Luật cư trú 2020 13/11/2020
9 70/2020/QH14 Luật Luật Thoả thuận quốc tế 2020 13/11/2020
10 69/2020/QH14 Luật Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2020 13/11/2020
11 67/2020/QH14 Luật Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi năm 2020 13/11/2020
12 66/2020/QH14 Luật Luật Biên phòng Việt Nam 2020 11/11/2020
13 50/2019/QH14 Luật Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 25/11/2019
14 51/2019/QH14 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 25/11/2019
15 49/2019/QH14 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 22/11/2019
16 46/2019/QH14 Luật Luật Thư viện 21/11/2019
17 52/2019/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Đặc xá 14/06/2019
18 19/2019/NĐ-CP Nghị định Về họ, hụi, biêu, phường 19/02/2019
19 37/2018/QH14 Luật Công an nhân dân 20/11/2018
20 34/2018/QH14 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học 19/11/2018