Số - ký hiệu: 05/2021/TT-BNV Ngày ban hành: 12/08/2021
Thể loại văn bản: Thông tư Cơ quan ban hành: Bộ Nội vụ
Lĩnh vực: Tổ chức, biên chế
Trích yếu: Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

homeVăn bản cùng lĩnh vực
STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 05/2022/QĐ-UBND Quyết định Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang 30/03/2022
2 108/2020/NĐ-CP Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 14/09/2020
3 107/2020/NĐ-CP Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 14/09/2020
4 106/2020/NĐ-CP Nghị định Về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập 10/09/2020
5 342/BC-SNV Báo cáo Thẩm định đề án sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Trường CĐ Nghề KT-CN tỉnh Tuyên Quang 25/09/2019
6 320/BC-SNV Báo cáo Kết quả thực hiện số 168-KH/TU, Chương trình hành động số 21-CTr/TU của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 18,19-NQ/TW 15 ngày đầu tháng 9/2019 20/09/2019
7 307/BC-SNV Báo cáo Làm rõ số lượng người làm việc chưa thực hiện trong các đơn vị sự nghiệp công lập ngành giáo dục 23/08/2019
8 287/BC-SNV Báo cáo Thẩm định đề án giải thể Trung tâm Hành chính công thành phố Tuyên Quang và Trung tâm Hành chính công huyện Chiêm Hóa 14/08/2019
9 283/BC-SNV Báo cáo Sơ kết 05 năm thực hiện NĐ số 98/2014/NĐ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ 09/08/2019
10 19/NQ-HĐND Nghị quyết Phê duyệt tổng số lượng người làm việc, chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức hội của tỉnh Tuyên Quang năm 2019 31/07/2019
11 976/QĐ-UBND Quyết định bổ nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 30/08/2017
12 2252/UBND-NV Quyết định thực hiện Đề án đưa cán bộ trẻ có trình độ, năng lực, triển vọng phát triển đang công tác ở các cơ quan cấp tỉnh về xã công tác giai đoạn 2017-2020 22/07/2017