Số - ký hiệu: 111/KH-UBND Ngày ban hành: 21/07/2021
Thể loại văn bản: Kế hoạch Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Văn phòng
Trích yếu: Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Tuyên Quang năm 2021
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

homeVăn bản cùng lĩnh vực
STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 16/2022/QĐ-UBND Quyết định Quyết định ban hành Quy định chế độ báo cáo công tác định kỳ ngành Nội vụ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 30/05/2022
2 07/2021/TT-BNV Thông tư Thông tư quy định chế độ báo cáo công tác ngành Nội vụ 31/12/2021
3 47/2020/NĐ-CP Nghị định Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước 09/04/2020
4 45/2020/NĐ-CP Nghị định Về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử 08/04/2020
5 01/CT-TTg Chỉ thị Về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam 14/01/2020
6 879/QĐ-BNV Quyết định Quyết định công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ 30/09/2019
7 332/BC-SNV Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI( quý III) 18/09/2019
8 330/BC-SNV Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 (quý III/2019) 16/09/2019
9 273/BC-SNV Báo cáo Kết quả rà soát, đánh giá TTHC năm 2019 30/07/2019
10 274/BC-SNV Báo cáo Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch KTXH năm 2019, xây dựng kế hoạch phát triển KTXH năm 2020 30/07/2019
11 276/BC-SNV Báo cáo Kết quả ứng dụng CNTT năm 2019 30/07/2019
12 276/BC-SNV Báo cáo Báo cáo kết quả ứng dụng CNTT năm 2019 30/07/2019
13 44KH-SNV Kế hoạch Về ứng dụng CNTT năm 2020 26/07/2019
14 265/BC-SNV Báo cáo Kết quả 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về lãnh đạo phát triển KT-XH, quốc phòng, an ninh 19/07/2019
15 44/QĐ-SNV Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan Văn phòng Sở Nội vụ 26/04/2019
16 41/QĐ-SNV Quyết định Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử của Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang 12/04/2019
17 09/2019/NĐ-CP Nghị định Quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước 24/01/2019
18 09/KH-SNV Kế hoạch Ứng dụng CNTT giai đoạn 2016-2020 28/03/2016
19 98/QĐ-SNV Quyết định Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT của Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang 27/12/2014