Số - ký hiệu: 02/2016/QH14 Ngày ban hành: 18/11/2016
Thể loại văn bản: Luật Cơ quan ban hành: Quốc hội
Lĩnh vực: Tôn giáo
Trích yếu: Luật Tín ngưỡng, tôn giáo
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: