Số - ký hiệu: 931/QĐ-UBND Ngày ban hành: 27/08/2017
Thể loại văn bản: Quyết định Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Xây dựng chính quyền
Trích yếu: thành lập Hội đồng thẩm định kết quả xác định chỉ số cải cách hành chính hằng năm của các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và Tổ thư ký giúp việc Hội đồng thẩm định
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: Tải về