Số - ký hiệu: 02/2020/TT-BNV Ngày ban hành: 14/07/2020
Thể loại văn bản: Thông tư Cơ quan ban hành: Bộ Nội vụ
Lĩnh vực: Văn thư Lưu trữ
Trích yếu: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: