Số - ký hiệu: 16/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 03/02/2020
Thể loại văn bản: Nghị định Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lĩnh vực: Pháp chế
Trích yếu: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: