Số - ký hiệu: 20/HD-SNV Ngày ban hành: 14/03/2017
Thể loại văn bản: Hướng dẫn Cơ quan ban hành: Sở Nội vụ
Lĩnh vực: Văn thư Lưu trữ
Trích yếu: Về việc lập Danh mục hồ sơ, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: