Số - ký hiệu: 01/2020/TT-BNV Ngày ban hành: 16/04/2020
Thể loại văn bản: Thông tư Cơ quan ban hành: Bộ Nội vụ
Lĩnh vực: Văn thư Lưu trữ
Trích yếu: Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: