Số - ký hiệu: 32/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 05/03/2020
Thể loại văn bản: Nghị định Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lĩnh vực: Pháp chế
Trích yếu: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: