Số - ký hiệu: 14/2019/TT-BNV Ngày ban hành: 15/11/2019
Thể loại văn bản: Thông tư Cơ quan ban hành: Bộ Nội vụ
Lĩnh vực: Thi đua - Khen thưởng
Trích yếu: Quy định tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: