Số - ký hiệu: 12/2019/TT-BNV Ngày ban hành: 04/11/2019
Thể loại văn bản: Thông tư Cơ quan ban hành: Bộ Nội vụ
Lĩnh vực: Thi đua - Khen thưởng
Trích yếu: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: