Số - ký hiệu: 01/2019/TT-BNV Ngày ban hành: 24/01/2019
Thể loại văn bản: Thông tư Cơ quan ban hành: Bộ Nội vụ
Lĩnh vực: Văn thư Lưu trữ
Trích yếu: Quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: