Số - ký hiệu: 1988/BNV-TGCP Ngày ban hành: 07/05/2021
Thể loại văn bản: Công văn Cơ quan ban hành: Bộ Nội vụ
Lĩnh vực: Tôn giáo
Trích yếu: V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: