Thông tin, tuyên truyền pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho chức sắc, chức việc và tín đồ theo đạo Tin lành tại huyện Na Hang, Hàm Yên

Thứ Hai, ngày 29 tháng 3 năm 2021 - 08:39


Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-SNV ngày 25/01/2021 của Sở Nội vụ thực hiện thông tin, tuyên truyền phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2021, ngày 28/3/2021, Sở Nội vụ phối hợp với UBND huyện Hàm Yên, Na Hang tổ chức 02 buổi thông tin, tuyên truyền pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại điểm nhóm Quảng Tân, xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên và điểm nhóm Nà Pin, xã Đà Vị, huyện Na Hang.

 

Tại Hội nghị tuyên truyền các chức sắc, chức việc và tín đồ đã được nghe báo cáo viên của Sở Nội vụ thông tin, tuyên truyền về các quan điểm, chủ trương của Đảng tại Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác tôn giáo; Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016; một số nội dung cơ bản về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cho 350 chức sắc, chức việc và tín đồ đạo Tin lành.

 


Hình ảnh tại buổi tuyên truyền ở điểm nhóm Nà Pin, xã Đà Vị, huyện Na Hang

 


Hình ảnh tại buổi tuyên truyền ở điểm nhóm Quảng Tân, xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên

 

Trên cơ sở những nội dung thông tin, tuyên truyền chính sách pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo các chức sắc, chức việc và tín đồ của đạo Tin lành hiểu rõ hơn chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo và thực hiện quyền và nghĩa vụ trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật./.

Phòng Tôn giáo


Tổng số: 17 | Trang: 1 trên tổng số 2 trang  

Xem tin theo ngày:   / /