Giới thiệu về Trung tâm Lưu trữ lịch sử và thủ tục khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ

Thứ Sáu, ngày 26 tháng 3 năm 2021 - 08:171. Giới thiệu về Trung tâm Lưu trữ lịch sử

Trung tâm Lưu trữ lịch sử (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nội vụ, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, có trụ sở, người làm việc và kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp theo quy định của pháp luật; có chức năng quản lý tài liệu lưu trữ lịch sử của tỉnh; thu thập, chỉnh lý, bảo quản, tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ và thực hiện các hoạt động lưu trữ theo quy định của pháp luật.

Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý toàn diện, trực tiếp của Sở Nội vụ; đồng thời, chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước trực thuộc Bộ Nội vụ.

Hiện nay, Trung tâm Lưu trữ lịch sử đang bảo quản 51 phông lưu trữ với 1.198 mét giá tài liệu từ 1948-2016, được hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan, tổ chức và cá nhân, đây là nguồn tài liệu lưu trữ quý giá của dân tộc, là cầu nối trực tiếp giữa quá khứ và hiện tại và có tác dụng to lớn trong việc nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm, định hướng chiến lược, xây dựng cơ chế, chính sách, chương trình kế hoạch công tác trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật… góp phần cho sự nghiệp xây dựng, kiến thiết đất nước và tỉnh. Việc số hoá tài liệu là xu thế phát triển chung phù hợp với sự phát triển của công nghệ và tạo điều kiện thuật lợi cho việc bảo quản, quản lý khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ. Trung tâm Lưu trữ lịch sử triển khai thực hiện số hóa 11 phông lưu trữ tương đương 1.362.044 trang tài liệu, giúp cho việc cung cấp, sử dụng thông tin được nhanh chóng, chính xác, hiệu quả; góp phần cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân tiếp cận và sử dụng tài liệu lưu trữ đang được bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử.

2. Quy trình thủ tục khai thác tài liệu

2.1. Thủ tục khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân đến sử dụng tài liệu tại Lưu trữ lịch sử phải có Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu; trường hợp sử dụng tài liệu để phục vụ công tác thì phải có Giấy giới thiệu hoặc văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức nơi công tác.

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng tài liệu được ủy quyền cho người khác đến nhận bản sao tài liệu. Người được ủy quyền phải xuất trình văn bản ủy quyền và Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu.

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân đến khai thác, sử dụng tài liệu tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử sẽ được hướng dẫn thủ tục khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ lịch sử theo quy định.

2.2. Thời hạn phê duyệt và cung cấp tài liệu lưu trữ

- Đối với tài liệu thuộc diện sử dụng rộng rãi: chậm nhất là 01 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận phiếu yêu cầu.

- Đối với tài liệu thuộc diện hạn chế sử dụng; tài liệu đặc biệt quý, hiếm: chậm nhất là 04 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận phiếu yêu cầu.

2.3. Phí khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ

Phí sử dụng tài liệu lưu trữ được quy định tại Thông tư số 275/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tài liệu lưu trữ.

Đối tượng được miễn nộp phí:

- Các cá nhân, gia đình, dòng họ khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ do chính mình đã tặng, cho, ký gửi vào lưu trữ lịch sử.

- Thân nhân (cha, mẹ đẻ; cha, mẹ nuôi; vợ, chồng; con đẻ, con nuôi) liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ phục vụ cho việc giải quyết chế độ chính sách của chính mình.

- Người hưởng chế độ hưu trí, mất sức lao động, tai nạn lao động hoặc người bị mắc bệnh nghề nghiệp hàng tháng khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ phục vụ cho việc giải quyết chế độ chính sách của mình theo quy định của Nhà nước.

Đối tượng nộp phí:

Các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ không thuộc diện đối tượng chính sách trên; các đối tượng là học sinh, sinh viên các trường trung học, cao đẳng, đại học; học viên cao học và nghiên cứu sinh khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu, chỉ phải nộp 50% phí khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ.

2.4. Hình thức khai thác

- Sử dụng tài liệu tại phòng đọc của Trung tâm;

- Xuất bản ấn phẩm lưu trữ;

- Giới thiệu tài liệu lưu trữ trên phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử;

- Triển lãm, trưng bày tài liệu lưu trữ;

- Trích dẫn tài liệu lưu trữ trong công trình nghiên cứu;

- Cấp bản sao tài liệu lưu trữ, bản chứng thực lưu trữ;

- Khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ điện tử.

3. Thời gian phục vụ khai thác, sử dụng tài liệu

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trong giờ hành chính (trừ các ngày nghỉ, ngày lễ, tết theo quy định).

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác, sử dụng tài liệu tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử đề nghị liên hệ địa chỉ: Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang, tổ 05, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Số điện thoại liên hệ: 02073.824.437 - 02073.818.449 hoặc qua dịch vụ công tỉnh Tuyên Quang tại địa chỉ https://dichvucong.tuyenquang.gov.vn.

TTLTLS
In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email Lượt xem: 2.762 views