Tổ chức tốt hội nghị hiệp thương lần hai

Thứ Tư, ngày 17 tháng 3 năm 2021 - 08:26


Ủy ban bầu cử các cấp trong tỉnh đã hoàn thành tiếp nhận hồ sơ người ứng cử và bàn giao danh sách về MTTQ các cấp theo quy định. Theo kế hoạch, trước ngày 19-3-2021, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh tiến hành xong hội nghị hiệp thương lần thứ 2 để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH và HĐND các cấp.

Để chuẩn bị cho hội nghị hiệp thương lần thứ 2, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh đã hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với những người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND được giới thiệu tại 100% các đơn vị, địa phương xong trước ngày 11-3. Tỷ lệ tín nhiệm của cử tri đối với các ứng cử viên đạt rất cao. Hầu hết cử tri tin tưởng và gửi gắm nhiều sự kỳ vọng vào những người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp được giới thiệu bầu vào cơ quan dân cử sẽ tiếp tục phấn đấu, đóng góp tích cực hơn nữa, cùng chung tay xây dựng quê hương ngày càng phát triển.


Lãnh đạo và cán bộ Ủy ban MTTQ tỉnh kiểm tra danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ủy ban bầu cử các cấp đã khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ trong thực hiện tiếp nhận hồ sơ người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp. Đến 17h00 ngày 14-3-2021, Ủy ban bầu cử các cấp đã tiếp nhận 6.537 hồ sơ người ứng cử. Cụ thể, có 15 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, 108 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, 494 hồ sơ ứng cử HĐND huyện, thành phố và 6.539 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND xã, phường. Theo đánh giá của Ủy ban bầu cử tỉnh, quy trình tiếp nhận hồ sơ người ứng cử được thực hiện nghiêm túc từ việc tiếp nhận, hướng dẫn, rà soát, bổ sung đến hoàn thiện hồ sơ. Các hồ sơ ứng cử sau tiếp nhận đảm bảo đúng, đủ thành phần và thời gian theo quy định. 100% Ủy ban bầu cử các cấp đã hoàn thành bàn giao danh sách trích ngang lý lịch, bản sao tiểu sử tóm tắt và bản kê khai tài sản, thu nhập của người được giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cùng cấp để sớm tiến hành hiệp thương lần thứ 2.

Đồng chí Tăng Thị Dương, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết, sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, các cơ quan, đơn vị được phân bổ giới thiệu người ứng cử đã thực hiện nghiêm túc việc tổ chức các hội nghị cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng ứng cử. Quy trình này được thực hiện dân chủ, nhằm giới thiệu những người ưu tú, đủ đức đủ tài tham gia ứng cử. Đối với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đã thống nhất giới thiệu 110 người ứng cử. Trong quá trình lấy ý kiến cử tri nơi công tác có 1 người không đạt đủ số phiếu tín nhiệm và 1 hồ sơ nộp muộn so với thời gian quy định. Vì thế, Ủy ban MTTQ tỉnh đang xem xét danh sách 108/110 người được giới thiệu ứng cử để chuẩn bị cho hội nghị hiệp thương lần 2 lập danh sách sơ bộ những người ứng cử sẽ được tổ chức vào ngày 18-3.

Đồng chí Trương Ngọc Phượng, Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Chiêm Hóa cho biết: căn cứ kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ nhất và trên cơ sở văn bản điều chỉnh của Thường trực HĐND huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã ra thông báo đối với 53 cơ quan, đơn vị được phân bổ số lượng, cơ cấu, thành phần người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021- 2026 là 70 người. Hầu hết các hồ sơ ứng cử đáp ứng được đúng yêu cầu về thủ tục, điều kiện giới thiệu ứng cử. Thành phần ứng cử viên được các cơ quan đơn vị giới thiệu theo cơ cấu cũng đã đạt yêu cầu định hướng phấn đấu tỷ lệ nữ, trẻ, người ngoài đảng và dân tộc ít người. Đây là điều kiệm quan trọng để hội nghị hiệp thương lần 2 diễn ra thành công.

Mọi công tác chuẩn bị đã được MTTQ các cấp thực hiện rất tích cực, sát sao. MTTQ các cấp đang bắt đầu tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2. Theo kế hoạch, hội nghị hiệp thương lần thứ 2 sẽ được tổ chức chậm nhất ngày 19-3-2021 để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH và đại biểu HÐND các cấp. Cùng với triển khai các bước, MTTQ các cấp trong tỉnh đang tăng cường công tác giám sát chuẩn bị công tác bầu cử, đảm bảo được tiến hành dân chủ, đúng luật.

Nguồn: https://baotuyenquang.com.vn/