Văn bản số 194/UBND-NC ngày 23/01/2021 của UBND tỉnh v/v triển khai thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Thứ Bảy, ngày 23 tháng 1 năm 2021 - 17:11
File đính kèm: Kích chuột để tài về
Tổng số: 21 | Trang: 1 trên tổng số 3 trang  

Xem tin theo ngày:   / /