Văn bản số 135/UBND-NC ngày 18/01/2021 của UBND tỉnh v/v triển khai các công việc chuẩn bị tổ chức bầu cử và thực hiện Thông tư của Bộ Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử

Thứ Hai, ngày 18 tháng 1 năm 2021 - 17:07
File đính kèm: Kích chuột để tài về
Tổng số: 21 | Trang: 1 trên tổng số 3 trang  

Xem tin theo ngày:   / /