Văn bản số 134 /UBND-NC ngày 18/01/2021 của UBND tỉnh v/v thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Thứ Hai, ngày 18 tháng 1 năm 2021 - 17:04
File đính kèm: Kích chuột để tài về
Tổng số: 21 | Trang: 1 trên tổng số 3 trang  

Xem tin theo ngày:   / /