Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 của UBND tỉnh thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

Thứ Năm, ngày 21 tháng 1 năm 2021 - 17:01
File đính kèm: Kích chuột để tài về
Tổng số: 21 | Trang: 1 trên tổng số 3 trang  

Xem tin theo ngày:   / /