Quyết định số 56/QĐ-BNV ngày 21/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ và văn bản QPPL hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực QLNN của Bộ Nội vụ năm 2020

Thứ Tư, ngày 24 tháng 2 năm 2021 - 13:00


Ngày 21 tháng 01 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân ký ban hành Quyết định số 56/QĐ-BNV về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ năm 2020.

 

Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ được ban hành từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2020 (có phụ lục đi kèm).

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

 


File đính kèm: Kích chuột để tài về


In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email Lượt xem: 1.208 views

Xem tin theo ngày:   / /