Công văn số 38/SNV-CCVC ngày 15/01/2020 của Sở Nội vụ v/v đề nghị báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2020; kế hoạch năm 2021

Thứ Sáu, ngày 15 tháng 1 năm 2021 - 17:20 

                     


File đính kèm: Kích chuột để tài về
Tổng số: 23 | Trang: 1 trên tổng số 3 trang  

Xem tin theo ngày:   / /