Sở Nội vụ phối hợp với Vụ Đào tạo, bồi dưỡng, Bộ Nội vụ tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên sâu cho cán bộ, công chức xã năm 2020 theo Quyết định số 1600/QĐ-TTG

Thứ Hai, ngày 17 tháng 8 năm 2020 - 17:48


Từ ngày 17/7/2020 đến ngày 15/8/2020, Sở Nội vụ đã phối hợp với Vụ Đào tạo, bồi dưỡng, Bộ Nội vụ tổ chức mở các lớp bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu cho 480 cán bộ, công chức xã năm 2020 là: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân; công chức Văn hóa - Xã hội; công chức Văn phòng - Thống kê; công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường.

 

 

Tại mỗi lớp bồi dưỡng, cán bộ, công chức xã đã được bồi dưỡng các kiến thức, kỹ năng giải quyết công việc của từng chức danh đang đảm nhiệm theo tài liệu tập huấn do Bộ Nội vụ chuyển giao, gắn với trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm tốt cùng những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi công vụ tại địa phương. Trong thời gian tham gia bồi dưỡng, cán bộ, công chức xã có tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế của lớp học; thực hiện tốt, đầy đủ các biện pháp phòng tránh dịch Covid-19 đảm bảo hiệu quả, an toàn.

 


 

Thông qua lớp bồi dưỡng giúp cán bộ, công chức xã cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên sâu trong từng lĩnh vực công tác góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao tại cơ quan đang công tác.

Phòng TCBC

 


Tổng số: 22 | Trang: 1 trên tổng số 3 trang  

Xem tin theo ngày:   / /