Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho chức sắc, chức việc và tín đồ theo đạo Tin lành trong vùng đồng bào dân tộc

Thứ Ba, ngày 16 tháng 6 năm 2020 - 10:20Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-SNV ngày 06/02/2020 về việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2020, trong tháng 6/2020, Sở Nội vụ phối hợp với UBND các huyện Yên Sơn, Hàm Yên, Na Hang tổ chức 03 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo tại điểm nhóm Gốc Chanh, xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên; điểm nhóm Khuôn Nà và Minh Lợi, xã Trung Minh, huyện Yên Sơn và điểm nhóm Khau Phiêng, xã Khâu Tinh, huyện Na Hang. Thông qua các buổi tuyên truyền tại cơ sở, các báo cáo viên của Sở Nội vụ đã tuyên truyền về quan điểm, chủ trương của Đảng tại Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác tôn giáo; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016; Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; thông tin kết quả triển khai công tác đối với đạo Tin lành của tỉnh Tuyên Quang cho 600 cho chức sắc, chức việc và tín đồ đạo Tin lành.

Trên cơ sở những nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo các chức sắc, chức việc và tín đồ của đạo Tin lành hiểu rõ hơn chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo và thực hiện các quy định về tín ngưỡng, tôn giáo trong hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật.

 

Một số hình ảnh tại buổi tuyên truyền ở điểm nhóm Khau Phiêng, xã Khâu Tinh, huyện Na Hang:

 


 

 

 

Phòng Tôn giáo
In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email Lượt xem: 2.420 views

Xem tin theo ngày:   / /