Hội nghị trực tuyến của Chính phủ công bố Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng cấp tỉnh năm 2019

Thứ Tư, ngày 20 tháng 5 năm 2020 - 08:36Ngày 19 tháng 5 năm 2020, Ban Chỉ đạo công tác cải cách hành chính của Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 (PAR INDEX 2019) của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2019 (SIPAS 2019).

 


Đồng chí Nguyễn Thế Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị (Ảnh Báo Tuyên Quang)

 

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được phân loại thành 03 nhóm: Nhóm A, đạt kết quả Chỉ số từ 90% trở lên (gồm 01 tỉnh: Quảng Ninh); Nhóm B, đạt kết quả Chỉ số từ 80% - dưới 90% (gồm 43 tỉnh, thành phố; Tuyên Quang đứng thứ 15/43 tỉnh thành phố trong nhóm B) và nhóm C, đạt kết quả Chỉ số từ 70% - dưới 80%, bao gồm 19 tỉnh, thành phố.

Đối với tỉnh Tuyên Quang: Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 xếp thứ 16/63 tỉnh, thành phố, tăng 03 bậc so với năm 2018, trong đó có 04 chỉ số thành phần xếp ở thứ hạng cao so với các tỉnh, thành phố (xây dựng, tổ chức văn bản quy phạm pháp luật xếp thứ 5/63 tỉnh, thành phố; cải cách tổ chức bộ máy xếp thứ 9/63 tỉnh; xây dựng và nâng cao chất lượng công chức, viên chức xếp 12/63 tỉnh; tác động của cải cách hành chính đến sự hài lòng của người dân và phát triển kinh tế- xã hội xếp thứ 13/63 tỉnh); có 03 chỉ số thành phần tăng thứ hạng (xây dựng, tổ chức văn bản quy phạm pháp luật, tăng 8 bậc từ thứ hạng 13 lên thứ hạng 5; hiện đại hóa hành chính tăng 10 bậc, từ thứ hạng 29 lên thứ hạng 19; tác động của cải cách hành chính đến sự hài lòng của người dân và phát triển kinh tế- xã hội, tăng 44 bậc, từ thứ hạng 57 lên thứ hạng 13).

Kết quả Chỉ số hài lòng năm 2019, tỉnh Quảng Ninh đứng đầu bảng xếp hạng với chỉ số hài lòng đạt 95,26%. Tỉnh Bình Thuận đứng cuối với 73,81%. Tuyên Quang có sự bứt phá về thứ hạng, từ vị trí thứ 52/63 đã vươn lên đứng ở vị trí thứ 26/63 với chỉ số đạt 85,81%, tăng 9,5% so với năm 2018, đứng ở nhóm khá.

Kết quả đạt được Chỉ số hài lòng phản ánh khách quan chất lượng cung ứng dịch vụ công của các cơ quan hành chính nhà nước, giúp các cơ quan nắm bắt được yêu cầu, nguyện vọng của người dân, tổ chức để có những giải pháp cải thiện chất lượng cung ứng dịch vụ công, nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức. Chỉ số hài lòng thực hiện ở cả 3 cấp hành chính (tỉnh, huyện, xã), 16 lĩnh vực dịch vụ hành chính.

Thông qua kết quả đạt được Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng, Tuyên Quang tiếp tục đánh giá những mặt làm được cần phát huy, ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành, nhiều giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Minh Thu


Tổng số: 18 | Trang: 1 trên tổng số 2 trang  

Xem tin theo ngày:   / /