Đại hội Đảng bộ Sở Nội vụ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thứ Sáu, ngày 15 tháng 5 năm 2020 - 16:55Trong không khí cả nước sôi nổi thi đua lập thành tích chào mừng kỷ 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 75 năm cách mạng tháng tám và quốc khánh 02/9; chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; cũng trong thời gian này ngành Tổ chức nhà nước trên phạm vi cả nước đang sôi nổi thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước, ngày 15/5/2020, Đảng bộ Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang tiến hành Đại hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Ảnh: Quang Linh

 

Đại hội rất vinh dự được đón tiếp đồng chí Đặng Thị Nhàn, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội; tham dự Đại hội có đồng chí Bùi Minh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và doanh nghiệp tỉnh; các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XIV, nhiệm kỳ 2015-2020; đại diện Công đoàn cơ sở, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Sở Nội vụ và 47/47 đảng viên thuộc Đảng bộ Sở Nội vụ.

Với chủ đề Đại hội “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, năng động, sáng tạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh” Đại hội có nhiệm vụ: Tổng kết những thành tựu đạt được, chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác của nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ XII; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Nội vụ khoá XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ XII.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Sở Nội vụ đã tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện đã bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, của Ủy ban nhân dân tỉnh, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước thành các chương trình kế hoạch sát với chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, cơ quan để tổ chức thực hiện.

Kịp thời tham mưu với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả số Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW, Nghị quyết 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị; thẩm định, tham mưu xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án về đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy của các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập; giao biên chế công chức các cơ quan, tổ chức hành chính, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tham mưu tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 an toàn, đúng luật; Đề án thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng thành phố Tuyên Quang và thành lập các phường thuộc thành phố; sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh; sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố và hỗ trợ đối với người không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dôi dư sau sáp nhập.

Chú trọng tham mưu làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, thu hút cán bộ có trình độ cao, bố trí sử dụng, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số; công tác cán bộ ngày càng chặt chẽ, công khai, minh bạch. Công tác quản lý, sử dụng, tuyển dụng, tiếp nhận công chức, viên chức được chú trọng, đặc biệt đã mạnh dạn thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyển dụng, thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức. Làm tốt công tác tham mưu đánh giá xếp loại các cơ quan, đơn vị, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị, đánh giá cán bộ; việc đánh giá, phân loại đã gắn với chức năng nhiệm vụ, quản lý ngành, lĩnh vực, đa chiều, được lượng hóa theo tiêu chí cụ thể và sát với thực tế; việc đánh giá xếp loại đảm bảo khách quan, minh bạch, nghiêm túc, đúng thực chất hơn.

Tham mưu làm tốt công tác tôn giáo; xây dựng Đề án, danh mục vị trí việc làm; công tác cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động công vụ; tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác nội vụ; đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, công tác văn thư -lưu trữ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành.

 


Ảnh: Quang Linh

 

Nhiệm kỳ 2015-2020, cùng với việc lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ đã làm tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống cho đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Đảng bộ, đặc biệt là đội ngũ công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; thường xuyên quan tâm đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế trong kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc triển khai và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Quy định về trách nhiệm nêu gương và chuẩn mực về tư tưởng, đạo đức, phong cách của cán bộ lãnh đạo, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể tổ chức các phong trào thi đua; tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao, tham gia tích cực các hoạt động xã hội từ thiện; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao. Hằng năm các tổ chức đoàn thể trong cơ quan được xếp loại vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tới dự Đại hội, đồng chí Đặng Thị Nhàn Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ Sở Nội vụ đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020 và được cấp có thẩm quyền đánh giá xếp loại Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ các năm: 2015, 2017, 2018, 2019; đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Sở Nội vụ cần phát huy, kế thừa các thành tích đã đạt được, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ sở Nội vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.


Ảnh: Quang Linh

 

Với tinh thần dân chủ, khách quan, nghiêm túc, Đại hội đã bầu 05 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ khoá XV, nhiệm kỳ 2020 -2025. Tại phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Nội vụ khóa XV, nhiệm kỳ 2020 -2025 đã bầu đồng chí Nông Thị Bích Huệ giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy và bầu đồng chí Vũ Ngọc Khánh, giữ chức vụ Phó bí thư Đảng uỷ. Ban Chấp hành Đảng bộ đã bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 03 đồng chí và bầu đồng chí Vũ Ngọc Khánh giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Đại hội đã bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Quốc Huân


Tổng số: 32 | Trang: 1 trên tổng số 4 trang  

Xem tin theo ngày:   / /