Hội nghị trực tuyến tập huấn triển khai Bộ tiêu chí chấm điểm và hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị năm 2019

Thứ Tư, ngày 6 tháng 5 năm 2020 - 07:44Ngày 05/5/2020, Sở Nội vụ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn triển khai Bộ tiêu chí chấm điểm và hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

  

Ứng dụng phần mềm Microsoft Teams trong Hội nghị tập huấn trực tuyến

 

Tại Hội nghị tập huấn, 26 cơ quan, đơn vị được nghe Sở Nội vụ triển khai Quyết định số 118/QĐ-UBND ngày 13/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án “xác định chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố” trên địa bàn tỉnh; Văn bản số 269/SNV-CCHC ngày 29/4/2020 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 đối vớ các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Sở thông tin và Truyền thông giới thiệu tổng quan hệ thống phần mềm chấm điểm cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang; hướng dẫn thực hành chấm điểm trên Phần mềm, đồng thời giải đáp những khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị quan tâm. 

 


Ứng dụng phần mềm Microsoft Teams trong Hội nghị tập huấn trực tuyến

 

Qua buổi tập huấn trực tuyến, các cơ quan, đơn vị nắm được Bộ tiêu chí chấm điểm và cách thức tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính của đơn vị mình. Qua đó, việc chấm điểm trên Phần mềm đảm bảo chính xác, khách quan, trung thực, đúng quy định./.

Minh Thu


Tổng số: 18 | Trang: 1 trên tổng số 2 trang  

Xem tin theo ngày:   / /