Xây dựng và triển khai Phần mềm khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ Tư, ngày 29 tháng 4 năm 2020 - 14:16Để đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan trong việc đánh giá của người dân, tổ chức về chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng và triển khai Phần mềm khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

 


Triển khai Phần mềm khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ
của cơ quan hành chính nhà nước tại Sở Công thương

Theo quy định, việc khảo sát được thực hiện trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả thông qua máy tính bảng, màn hình cảm ứng đã kết nối với Phần mềm khảo sát. Các tổ chức, cá nhân đến giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị sẽ đánh giá mức độ hài lòng về giải quyết TTHC thông qua 09 câu hỏi đã được mặc định ở máy tính bảng.

Nội dung câu hỏi khảo sát tập trung vào các tiêu chí đánh giá mức độ hài lòng và không hài lòng của người dân về cung ứng dịch vụ hành chính công như: Mức độ hài lòng về tinh thần trách nhiệm, mức độ thân thiện của cán bộ, công chức; tiếp cận dịch vụ; niêm yết công khai, thành phần hồ sơ, mức phí và lệ phí; giải quyết thủ tục hành chính; xử lý các phản ánh, kiến nghị.

Từ ngày 13/4/2020 đến ngày 22/4/2020, Sở Nội vụ đã hoàn thành việc lắp đặt trang thiết bị phục vụ vận hành Phần mềm khát sát và chạy thử tại 19 cơ quan chuyên môm, cơ quan quản lý nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và 07 huyện, thành phố. Dự kiến Phần mềm sẽ đưa vào áp dụng chính thức từ tháng 6 năm 2020.Triển khai Phần mềm khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ
của cơ quan hành chính nhà nước tại UBND huyện Sơn Dương

Kết quả khảo sát là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp hạng chỉ số cải cách hành chính hằng năm của các cơ quan, đơn vị; đồng thời là cơ sở giúp cơ quan hành chính nhà nước các cấp xác định được nhu cầu, nguyện vọng của người dân, tổ chức để có các giải pháp hoàn thiện, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công.

Minh Thu


Tổng số: 18 | Trang: 1 trên tổng số 2 trang  

Xem tin theo ngày:   / /