Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành trước diễn biến của dịch bệnh COVID - 19

Thứ Sáu, ngày 10 tháng 4 năm 2020 - 10:37Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 27/03/2020 về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19; các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền về đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 và các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; thời gian vừa qua, cùng với việc quán triệt, tuyên truyền và ban hành các văn bản chỉ đạo cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc sở, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp gây ra do chủng mới virus Corona gây ra; Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Với tinh thần nghiêm túc, quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các cấp có thẩm quyền, song vẫn đảm bảo hoàn thành có chất lượng và đúng tiến độ nhiệm vụ được giao, ngay từ những ngày đầu thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, Sở Nội vụ đã đổi mới phương thức làm việc trong chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh việc sử dụng Phầm mềm Quản lý văn bản và Điều hành của Sở, thông qua ứng dụng Zalo nhóm (giữa toàn thể công chức, viên chức, người lao động Sở Nội vụ; giữa người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở) và hệ thống thư điện tử công vụ, các văn bản chỉ đạo của cấp trên, văn bản chỉ đạo trong nội bộ Sở và các văn bản chỉ đạo khác có liên quan đã kịp thời được quán triệt, triển khai trong công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở để triển khai thực hiện, chấp hành.

Đặc biệt, thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Sở đã triển khai thực hiện tốt việc bố trí công chức ứng dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà, mọi công việc đều được trao đổi, xử lý thông qua hệ thống thư điện tử công vụ, nhóm zalo và được kiểm soát tiến độ thông qua sản phẩm đạt được. Do đó, không gây đình trệ công việc trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội. Quý I/2020, Sở Nội vụ đã tham mưu thực hiện hoàn thành 100% nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao đảm bảo đúng tiến độ và có chất lượng, không có nhiệm vụ thực hiện chậm tiến độ hoặc chưa hoàn thành.Đồng chí Nông Thị Bích Huệ - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở
chủ trì Hội nghị trực tuyến Đảng ủy Sở Nội vụ mở rộng quý I/2020

(Ảnh: Thanh Tùng)

Nhằm thực hiện nghiêm Quy chế của các chi bộ, Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ Sở đã đề ra, bảo đảm việc tổ chức giao ban định kỳ hằng tháng, quý được duy trì có nền nếp, hiệu quả và chất lượng; trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19, việc tổ chức các cuộc họp bằng hình thức trực tuyến được chú trọng thực hiện, trong đó tài liệu cuộc họp được chuyển trước thông qua Phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành để công chức, đảng viên nghiên cứu, tham gia góp ý. Trong tháng 4 năm 2020, thông qua ứng dụng Phần mềm Microsoft teams 06/06 chi bộ trực thuộc Đảng bộ đã tổ chức sinh hoạt định kỳ tới 47 đảng viên; Đảng ủy Sở đã tổ chức cuộc họp Đảng ủy mở rộng đánh giá kết quả công tác quý I/2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ quý II/2020 với 39/39 đảng viên, công chức tham gia (trong đó có 12 đảng viên, công chức được triệu tập dự họp trực tiếp; 27 đảng viên, công chức nghe triển khai cuộc họp qua màn hình máy tính, điện thoại cá nhân được kết nối intetnet); chỉ đạo các chi bộ trực thuộc Đảng bộ tổ chức cho đảng viên thuộc chi bộ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng hình thức xem Video nội dung tuyên truyền do Báo cáo viên trung ương truyền đạt tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc; từng cá nhân đảng viên căn cứ Kế hoạch của Đảng ủy Sở và nội dung chuyên đề đã học tập đăng ký việc học tập, làm theo và viết bài thu hoạch theo quy định.Ứng dụng phần mềm Microsoft Teams trong Hội nghị trực tuyến Đảng ủy Sở Nội vụ mở rộng quý I/2020

(Ảnh: Thanh Tùng)

Việc đổi mới phương thức làm việc, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc và tổ chức các cuộc họp của Sở Nội vụ đã đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các cấp có thẩm quyền; song vẫn duy trì hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, không đình trệ công việc; từng bước hình thành môi trường làm việc hiện đại, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính thuộc lĩnh vực nội vụ nói riêng và chất lượng, hiệu quả công tác cải cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang nói chung./.

HÀ TRANG

 


Tổng số: 32 | Trang: 1 trên tổng số 4 trang  

Xem tin theo ngày:   / /