Công văn số 05-CV/BTG ngày 22/3/2020 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh v/v tham gia Cuộc thi trắc nghiệm "Tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng"

Thứ Hai, ngày 30 tháng 3 năm 2020 - 15:03
File đính kèm: Kích chuột để tài về
Tổng số: 32 | Trang: 1 trên tổng số 4 trang  

Xem tin theo ngày:   / /