Văn bản số 950/SNV-CCVC ngày 26/12/2019 của Sở Nội vụ v/v đề nghị báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng công chức viên chức năm 2019

Thứ Bảy, ngày 28 tháng 12 năm 2019 - 09:50 

 

 BIỂU FILE EXCEL:

 


File đính kèm: Kích chuột để tài về