ILO chỉ ra những điểm mới trong Bộ luật Lao động sửa đổi

Thứ Hai, ngày 2 tháng 12 năm 2019 - 16:24


Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đánh giá Bộ luật Lao động sửa đổi của Việt Nam vừa được Quốc hội thông qua tiệm cận hơn các tiêu chuẩn lao động quốc tế. Tự do hiệp hội giúp cải thiện quá trình thương lượng tập thể, cho phép người lao động được hưởng lợi ích công bằng hơn.

 

 

Theo: https://plo.vn/


Tổng số: 34 | Trang: 1 trên tổng số 4 trang  

Xem tin theo ngày:   / /