Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tôn giáo cho cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo cấp tỉnh, cấp huyện năm 2019

Thứ Sáu, ngày 15 tháng 11 năm 2019 - 10:24


Từ ngày 05-08/11/2019, Sở Nội vụ tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tôn giáo cho 90 cán bộ, công chức là cán bộ, công chức theo dõi, phụ trách công tác tôn giáo thuộc các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh; các cơ quan, đơn vị trực thuộc Huyện ủy, Thành ủy và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh theo Đề án 174 của Chính phủ.

 

Tại lớp bồi dưỡng, các học viên đã được cập nhật tình hình tôn giáo ở Việt Nam và địa phương; chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; công tác quản lý nhà nước đối với các tôn giáo và đi thực tế tại tỉnh Hà Nam.

 


Toàn cảnh lớp bồi dưỡng

 

Thông qua lớp bồi dưỡng, các học viên đã nắm được chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, kiến thức về tôn giáo và kỹ năng nghiệp vụ về công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, từ đó, nâng cao vai trò chỉ đạo, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và cơ quan, đơn vị về công tác tôn giáo góp phần đảm bảo ổn định tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh./.

Tin: Phòng Tôn giáo
In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email Lượt xem: 1.526 views

Xem tin theo ngày:   / /