Thông báo danh sách các cơ sở giáo dục đủ điều kiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin

Thứ Năm, ngày 10 tháng 10 năm 2019 - 16:21 1. Công văn số 755/SGDĐT-GDTX, GDDT ngày 08/10/2019 về việc phối hợp quản lý việc học, tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

2. Thông báo số 1131/TB-QLCL ngày 04/10/2019 của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo về danh sách các đơn vị phải dừng tổ chức kiểm tra, sát hạch, cấp chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin

3. Thông báo số 973/QLCL-QLVBCC ngày 30/8/2019 của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo về danh sách các đơn vị phải dừng tổ chức kiểm tra, sát hạch, cấp chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin

4. Thông báo số 538/QLCL-QLVBCC ngày 20/5/2019 của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo về danh sách các đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin  


File đính kèm: Kích chuột để tài về


In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email Lượt xem: 1.734 views


Tổng số: 17 | Trang: 1 trên tổng số 2 trang  

Xem tin theo ngày:   / /