Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tôn giáo cho cán bộ, công chức cấp xã năm 2019

Thứ Tư, ngày 18 tháng 9 năm 2019 - 09:26


Trong 02 ngày, 16 và 17/9/2019, Sở Nội vụ tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tôn giáo cho 130 cán bộ, công chức là Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh theo Đề án 174 của Chính phủ.

Tại lớp bồi dưỡng, các học viên đã được phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác tôn giáo; Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính Phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; tôn giáo và công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo; công tác vận động chức sắc, tín đồ các tôn giáo; các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo; hoạt động của hiện tượng tín ngưỡng, tôn giáo mới trên địa bàn tỉnh và công tác tuyên truyền, vận động, đấu tranh với các hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo; trao đổi, thảo luận kinh nghiệm trong công tác thực tiễn ở cơ sở.

 


Toàn cảnh lớp bồi dưỡng

 


Ông Phạm Đình Tứ, Chi Cục trưởng, Chi Cục quản lý đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường
hướng dẫn các quy định của pháp luật về đất đai liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáoÔng Cao Viết Thà, Trưởng phòng Quản lý xây dựng, Sở Xây dựng
hướng dẫn các quy định của pháp luật về lĩnh vực xây dựng liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo


Ông Trần Quang Vinh, Phó Trưởng phòng, Phòng An ninh Đối nội Công an tỉnh hướng dẫn
công tác tuyên truyền, vận động, đấu tranh với các hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo


Qua nội dung bồi dưỡng giúp cho cán bộ, công chức cấp xã nắm được chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, từ đó, nâng cao trách nhiệm trong tổ chức thực hiện chính sách pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo ở cơ sở, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh./.

Phòng Tôn giáo

Xem tin theo ngày:   / /