Tài liệu hướng dẫn sử dụng Phần mềm Quản lý hồ sơ CBCCVC

Thứ Tư, ngày 14 tháng 8 năm 2019 - 17:001. Quản lý hồ sơ:

 

2. Nghiệp vụ quản lý hồ sơ:

 

3. Báo cáo thống kê:

 

4. Tìm kiếm:

 

5. Phiếu điền thông tin CBCCVC:

 


File đính kèm: Kích chuột để tài về