Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 02/12/2017 của UBND tỉnh

Thứ Ba, ngày 11 tháng 6 năm 2019 - 16:51


Tiếp tục thực hiện Đề án" tăng cường phổ biến GDPL tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016" đến năm 2021


File đính kèm: Kích chuột để tài về
Tổng số: 28 | Trang: 1 trên tổng số 3 trang  

Xem tin theo ngày:   / /