Kế hoạch số 708/KH-BTP ngày 05/3/2019 của Bộ Tư pháp

Thứ Ba, ngày 11 tháng 6 năm 2019 - 16:49


Thực hiện Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016 đến năm 2021" năm 2019


File đính kèm: Kích chuột để tài vềXem tin theo ngày:   / /