Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho chức sắc, chức việc và tín đồ theo đạo Tin lành trong vùng dân tộc Mông

Thứ Tư, ngày 3 tháng 4 năm 2019 - 08:09


Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-SNV ngày 22/2/2019 về việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2019, trong tháng 3/2019, Sở Nội vụ phối hợp với UBND các huyện Yên Sơn, Hàm Yên, Na Hang tổ chức 03 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo tại điểm nhóm Mỹ Hoa, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn; điểm nhóm thôn 9 - Minh Tiến, xã Minh Hương, huyện Hàm Yên và điểm nhóm Nà Pin, xã Đà Vị, huyện Na Hang.

Thông qua các buổi tuyên truyền tại cơ sở, các báo cáo viên của Sở Nội vụ đã tuyên truyền quan điểm, chủ trương của Đảng tại Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác tôn giáo; Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016; Chỉ thị số 01/2005/CT-TTg ngày 04/02/2005 của Thủ tướng Chính phủ về một số công tác đối với đạo Tin lành; thông tin kết quả triển khai công tác đối với đạo Tin lành của tỉnh Tuyên Quang cho trên 500 cho chức sắc, chức việc và tín đồ đạo Tin lành.

 

Hình ảnh tại buổi tuyên truyền tại điểm nhóm Nà Pin, xã Đà Vị, huyện Na Hang

 

Báo cáo viên Lý Thị De tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo
tại điểm nhóm đạo Tin lành bằng tiếng Mông

 

Qua buổi tuyên truyền và trao đổi, hướng dẫn thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo giúp cho các chức sắc, chức việc và tín đồ hiểu rõ hơn chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo và thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định, góp phần giữ vững an ninh, chính trị tại địa phương./.

Phòng Tôn giáo
In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email Lượt xem: 1.868 views

Xem tin theo ngày:   / /