Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tôn giáo cho cán bộ, công chức cấp xã năm 2018

Thứ Sáu, ngày 8 tháng 6 năm 2018 - 08:48


Từ ngày 21/5 đến ngày 23/5/2018, Sở Nội vụ đã phối hợp với Ban Tôn giáo Chính phủ và các ngành liên quan của tỉnh tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tôn giáo cho 131 cán bộ, công chức là Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh theo Đề án 174 của Chính phủ. Các đại biểu dự Hội nghị được phổ biến, quán triệt về Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác tôn giáo; Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính Phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo; công tác tuyên truyền, vận động, đấu tranh với các hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo; trao đổi, thảo luận kinh nghiệm trong công tác thực tiễn ở cơ sở.

Bà Nguyễn Thị Định, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế -Thanh tra, Ban Tôn giáo Chính phủ quán triệt Nghị quyết số 25-NQ/TW và phổ biến Luật Tín ngưỡng tôn giáo; Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

 

Ông Đặng Minh Tơn, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
hướng dẫn các quy định của pháp luật về đất đai liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo


Ông Nguyễn Trung Dũng, Công an tỉnh hướng dẫn công tác tuyên truyền, vận động,
đấu tranh với các hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo


Toàn cảnh lớp bồi dưỡng


Qua lớp bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức nâng cao nhận thức về đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tôn giáo, năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện chính sách pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo cơ sở, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy sự phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh./.

 

Phòng Tôn giáo.
In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email Lượt xem: 1.951 views


Tổng số: 28 | Trang: 1 trên tổng số 3 trang  

Xem tin theo ngày:   / /