Thông báo số 95/TB-UBND ngày 25/12/2017 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc Tuyển dụng công chức năm 2017

Thứ Ba, ngày 2 tháng 1 năm 2018 - 09:04 

 


 

 

Xem thêm:

Quyết định số 1443/QĐ-UBND ngày 8/12/2017 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2017

Quyết định số 1527/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc Phê duyệt bổ sung ngành nghề đào tạo vào kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2017 của Sở Nội Vụ

 

File đính kèm: Kích chuột để tài về


In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email Lượt xem: 10.848 views


Tổng số: 35 | Trang: 1 trên tổng số 4 trang  

Xem tin theo ngày:   / /