Thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận công chức vào làm công chức Sở Nội vụ năm 2017

Thứ Sáu, ngày 15 tháng 9 năm 2017 - 14:15