Tuyên Quang: Quy định số lượng và bố trí cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn

Thứ Hai, ngày 11 tháng 9 năm 2017 - 17:54


Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định Quy định số lượng và bố trí cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2017.

 


Ảnh Minh họa.

Theo quyết định, số lượng cán bộ, công chức cấp xã theo loại đơn vị hành chính được quy định như sau: Đối với xã, thị trấn loại I không quá 24 người (cán bộ không quá 11 người, công chức không quá 13 người); đối với xã, thị trấn loại loại II không quá 21 người (cán bộ không quá 10 người, công chức không quá 11 người); đối với xã, thị trấn loại III không quá 19 người (cán bộ không quá 10 người, công chức không quá 9 người).
 
Đối với cấp phường loại I không vượt quá 23 người (cán bộ không quá 11 người, công chức không quá 12 người); phường loại II không quá 20 người (cán bộ không quá 10 người, công chức không quá 10 người); Loại III không quá 18 người (cán bộ không quá 10 người, công chức không quá 8 người). Đối với các phường, thị trấn không có tổ chức Hội Nông dân thì số lượng cán bộ quy định sẽ giảm 01 người.
 
Cũng theo quyết định, việc bố trí cán bộ, công chức kiêm nhiệm được quy định: Bí thư Đảng ủy hoặc Phó Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Hội đồng nhân dân; cán bộ, công chức có thể bố trí kiêm nhiệm chức danh cán bộ, công chức khác theo yêu cầu nhiệm vụ cụ thể của từng địa phương nhưng một người đảm nhiệm không quá hai chức danh. Khi đã bố trí cán bộ, công chức kiêm nhiệm thì số lượng cán bộ, công chức quy định phải giảm đi tương ứng.
 
Những chức danh công chức được bố trí hai người đảm nhiệm bao gồm Văn hóa - xã hội, Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường hoặc Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường ở đơn vị hành chính cấp xã loại I, II, III; Tư pháp - hộ tịch ở đơn vị hành chính cấp xã loại I, loại II. Ngoài ra, số công chức còn lại (trừ chức danh Trưởng Công an và Chỉ huy trưởng Quân sự) được bố trí tăng thêm tùy theo yêu cầu nhiệm vụ để đảm bảo các lĩnh vực công tác ở địa phương đều có công chức đảm nhiệm nhưng không quá ba người một chức danh ở đơn vị hành chính cấp xã loại I, không quá hai người một chức danh ở đơn vị hành chính cấp xã loại II.
 
Quang Sơn
In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email Lượt xem: 2.723 views


Tổng số: 26 | Trang: 1 trên tổng số 3 trang  

Xem tin theo ngày:   / /