Thông báo kế hoạch tiếp nhận làm công chức của Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang năm 2017

Thứ Hai, ngày 11 tháng 9 năm 2017 - 16:14